Vilka är vi....

Där allt började.

Ludv. Bjørns Vinhandel är en gammal Köpenhamnsaffär, men den började faktiskt i Helsingör 1760. Just det året bosatte sig en ung juvel, Niels Cristensen Simmelkjær, i den företagsamma sjöfarts- och sundtullstaden och fick medborgarskap som handlare i staden. Till att börja med handlade Simmelkær med isländska tröjor, varma vantar, sjöstövlar, blazer och andra kläder för sjömän. Senare inkluderade han efter hand andra varugrupper, t.ex. vin.

Vad gör vi idag?

1976 togs vinverksamheten över av Jørgen Scheele och Michael Lauemøller, den sistnämnde är tredje generationens vinhandlare och sedan dess har Ludv. Bjørns Vinhandel utmärkte sig som en av huvudstadens mest välkända och respekterade vinbutiker. 2005 antogs Søren Nørbygaard och Christian Lauemøller som aktieägare och vinhandlare för att upprätthålla och vidareutveckla tjänsten och expertis Ludv. Bjørns Vinhandel är känd för.

Ludv. Bjørns Vinhandel har ett stort urval av viner från hela världen. Bland verksamhetens kunder finns privata företag, bättre restauranger och hotell samt många offentliga institutioner.

På återförening i Ludv. Bjørns Vinhandel